TEST TEST

RUK:n johtajaa vaihtamassa

Maasotakoulun alainen Reserviupseerikoulu Haminassa on Salpavaelluksen lähin tukija ja yhteistyökumppani puolustusvoimissa.

Vaellusjohtaja Antti Pakkanen ja varajohtaja Jukka Lappi kävivät todistamassa johtajanvaihtoa 30.1.2017 Haminassa. Eversti Markku Hutkaa kiitettiin Raja-Peten alias Petri Rajajärven valmistamalla estekivellä ja uudelle koulunjohtajalle eversti Jouko Rauhalalle tarjottiin yhteistyön kättä edelleen.

Salpavaellus ja RUK tekevät hyvää yhteistyötä paitsi vuotuisen vaellustapahtuman osalta myös ennen kaikkea reserviupseerikurssien oppilaiden opastamisessa Salpalinjaan Harjussa. Pioneerina uusi johtaja sanoi vieraita tervehtiessään, että hyvää pitää jatkaa!

Markku Hutka sai paperinpainoksi mukaansa Santahaminaan Petri Rajajärven veistämän estekiven. Sen luovuttivat Antti Pakkanen (vas) ja Jukka Lappi

TEST

Salpavaellus takana onnistuneesti

23. Salpavaelluksen päätöspäivän jännitys kulminoitui säähän. Aamupäivän rapsakka sadekuuro Virolahdella oli vaisu Miehikkälässä. Itse maanpuolustusjuhla saatiin viettää hieman hautovassa, pilvisessä poutasäässä. Sää ei vaeltajia haittaa eikä osaa yleisöstäkään. Museomäellä oli varmaankin väkeä 300 – 400 hengen välillä.

Vaellusjohtaja Antti Pakkanen saattoi myhäillä penkinpäässä tyytyväisenä jälleen hyvin onnistuneen vaelluksen päätösjuhlassa.

 

TEST TEST

Palautekysely suitsuttaa kiitosta

Reserviläisliiton toimeenpanema palautekysely vuoden 2015 Salpavaelluksesta saa tapahtuman järjestäjät nöyräksi ja heidän poskensa hehkumaan. Korjattavaa, kehitettävää ja selviä virheitä tuli esille, mutta pelättyä selvästi vähemmän. Nöyräksi tapahtuman tekijät vetää järjestelyjen saama kiitos, jopa ylitsevuotava suitsutus! Tapahtuma järjestettiin viikko jälkeen juhannukseen 22. kerran!

Salpavaelluksen johtaja Antti Pakkanen sanoo kyselyn kautta saadun tärkeää palautetta. Hän kiittääkin kyselyyn osallistuneita sekä erityisesti sen toteuttajaa Reserviläisliittoa.

– Palaute, kiitokset ja kehittämistarpeet otetaan huomioon jo heti ensi vuoden vaelluksella. Palautekysely on osoittautunut positiiviseksi toimeksi vaelluksen kehittämisessä. Pyrimme jatkossakin keräämään palautetta tapahtuman järjestämisestä ja osallistujien kokemuksista.

– Oli ilo huomata, että saamamme palaute on ollut pääosin todella positiivista ja on hieno kokea, että olemme osaltamme onnistuneet useilla osa-alueilla Salpavaelluksen järjestämisessä. Kehittämistä kuitenkin on aina ja otamme sen erityiseen huomioon saadun palautteen kautta, Antti Pakkanen vakuuttaa.

Nettikyselylomake lähetettiin syyskuun lopulla kaikkiin järjestäjien tiedossa oleviin osanottajien sähköpostiosoitteisiin. Ilmoittautumisten yhteydessä näitä kertyi 103 kappaletta. Huomattava on, että reilu toinen puoli vaellukselle osallistuneesta 226 hengestä ilmoitettiin em. osoitteista ryhminä tai perhekuntina. Heidän äänensä on ainakin osittain saattanut kuulua ilmoittajan palautteessa.

Tutkimukseen vastasi 68 eri henkilöä, 66 prosenttia kyselyn saaneista. He edustavat kaikki vaeltajat huomioiden 30 prosenttia osallistuneista.

Vastaajista käytännössä kaikki olivat sitä mieltä, että tapahtuman nettisivut, yhtenä tärkeänä tiedon lähteenä, täyttivät erinomaisesti tehtävänsä. Myös ilmoittautumisjärjestelmä muutamaa palomuuriongelmaa lukuunottamatta koettiin hyvin toimivaksi.

Vastaajien lähtemiseen Salpavaellukselle ajoi kaksi selvää asiaa, kiinnostus maanpuolustukseen ja historiaan.

Reittejä pidettiin pituudeltaan lähes poikkeuksetta sopivina ja fyysiseltä rasitukseltaan sekä sopivina että helppoina. Liian pitkiksi tai rankoiksi reittejä ei arvioinut kukaan. Kuljetuksia patikoinnin lomassa pidettiin välttämättöminä ja toimivina.

Ruokahuoltoon oltiin yleisesti tyytyväisiä kouluarvosanalla kiitettävä. Myös telttaleireissä tapahtuneet majoitusjärjestelyt nähtiin toimivina; arvosana 8,5 kertoo, että osanottajat olivat tältäkin osin asennoituneet vaellukseen kenttäoloissa.

Vaelluksen tärkein elementti, johon kaikki edellinen tähtää ja luo puitteet, on opastus. Siitä oppaat selvisivät kunnialla, jos kohta oppaat itse jo ennen kyselyä tiesivät parannettavaa jääneen. Oppaista peräti kolmannes sai arvosanaksi kympin, liki 40 prosenttia ysin ja liki 20 prosenttia kasin. Keskiarvosana oli 8,7!

Laajempi yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy tämän yhteenvetolinkin takaa. Ja jotta ei jäisi epäilyksiä johtopäätösten kotiinpäinvedosta, kaikki tulokset ilman nimiä löytyvät kaikki vastaukset –linkistä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotun lahjakortin kahdelle hengelle ensi vuoden Salpavaellukselle voitti Panu Pohjola Helsingistä . Salpavaellus onnittelee voittajaa.

Palautekyselyyn vastanneiden kesken luvattu palkintovaellus kahdelle hengelle 2016 arvottiin Virolahden Ravijoella RUK-opastusten yhteydessä. Arvontahattua pitelivät reittipäälliköt Kari Suoknuuti, Erkki Rikkola (selin) ja Kari Tahvanainen. Voittajalipukkeen nosti eläkkeellä oleva ylikonstaapeli, salpalinja-opas Kauko Tykkyläinen. Voittaja on Panu Pohjola. Kuva Terho Ahonen.

TEST

Palautekysely viime kesän vaelluksesta

Reserviläisliitto yhteistyössä Salpavaelluksen kanssa toimeenpanee palautekyselyn viime kesän Salpavaelluksesta. Salpavaelluksesta laatuaan ensimmäinen palautekysely lähetetään kuluvalla viikolla niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka ilmoittautumisten yhteydessä järjestäjien tietoon tulivat. Salpavaellukselle osallistui 226 vaeltajaa, suurin määrä 12 vuoteen.

Vaelluksen johtaja Antti Pakkanen tähdentää, että ne jotka ilmoittivat samalla kertaa useamman henkilön vaellukselle, jakaisivat kyselyn myös heille. Näin saataisiin vastauspohjaa laajemmaksi maasto-oloissa toteutetusta tapahtumasta.

Kaiken kaikkiaan Pakkanen on iloinen, että vuoden 2015 vaelluksen suojelija Reserviläisliitto ”jälkihoitona” tarjosi tapahtumalle kyselyn järjestämisen. Se antaa aivan varmasti pohjaa jo 22 kertaa järjestetyn vaelluksen edelleen kehittämiselle. Moniin asioihin järjestäjien silmät ovat sokeutuneet tai sokeutuvat.

Kysely on lyhyt ja siihen on helppo vastata sanalla tai parilla tai vaikkapa laveamminkin, jos aihetta on. Vaikka ensi vuoden reitit ovat suuntaa-antavasti jo pantu työn alle, perusteltu palaute ehtii vaikuttamaan oikein hyvin jo vuoteen 2016.

Iloisin mielin vaelluksen päätteeksi kohti maanpuolustusjuhlaa. Kuva: Salpavaellus 2015 / Hellevi KarhulaKun kyselyn yhteenveto valmistuu, uutisoimme luonnollisesti myös sen ja sitä käsitellään varmasti myös blogissa Salpalinjan salat!

Tämän uutisen kuvat Salpavaellus 2015 / Hellevi Karhula

TEST

Salpavaelluksen oppaat täydessä terässä

Tulevan kesän salpavaeltajilla ei ole huolen häivää. Vaellusoppaat aloittivat taitojensa hionnan ja hienosäädön tänään 3.5.2015 perehdyttämällä RUK:n kurssi 246 Esikunta ja viestikomppanian upseerioppilaat Salpalinjaan Virolahden Ravijoella. Kielen viimeinenkin talvikankeus ehtii sulaa, sillä varsinaiseen vaellukseen mennessä oppaat pääsevät vielä neljä kertaa panemaan parastaan.

Kolmen tunnin opastukseen osallistui tänään ennätykselliset 209 upseerioppilasta. He kiersivät noin viiden kilometrin lenkin 17 eri ryhmässä. Jos 22. Salpavaellukselle tulisi (kun tulee) sama määrä vaeltajia, järjestäjät ovat tyytyväisiä!

Salpavaelluksen oheistoimintana syksyllä 2011 käynnistynyt RUK-kurssien opastaminen on tavoittanut tähän mennessä jo 4 627 upseerioppilasta, yhteiskuntamme tulevaa johtaja-ainesta.Tällä komealla joukolla alkoi RUK:n kurssi 246 opastukset Harjussa Virolahdella. Lisää oppaita tulee remmiin ensi sunnuntaina. Kuva Terho Ahonen

TEST

Salpavaellus aikamatka sota-aikaan

Salpavaelluksen tiedottaja Emilia Ristola on kolmannen vuoden matkailun restonomiopiskelija Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta Porvoosta. Viime keväänä hän laati työyhteisöjen asiakkuuksien hallinnan opiskeluihin liittyvän raportin, jonka otsikko on Salpavaellus vie aikamatkalle sotavuosiin.

Raportti on samalla katsaus Salpavaelluksen historiaan. Opiskelutyö tuo selvästi esiin myös sen, että Salpavaellus on matkailutuote. Se on sitä, vaikka se toteutetaan vapaaehtoisena maanpuolustustyönä ja vaikka se ei tavoittele voittoa.

Raportti löytyy tästä linkin alta Salpavaellus vie aikamatkalle sotavuosiin Emilia Ristola ja se löytyy myös yläpalkin uutisten alta mediaseurannasta.

Emilia Ristola haastatteli kenraali Ari Puheloista Salpavaelluksella 2013.

TEST

Uusia tekijöitä tarvitaan toimitsijoiksi

Salpavaelluksen parin viime kerran vahva suosion kasvu luo järjestäjille paineita saada lisää väkeä toimitsijatehtäviin. Virolahden ja Miehikkälän reserviupseerit ja Kaakonkulman reserviläiset päättivät syyskokouksissaan käynnistää jäsenhankintakampanjan, jonka houkuttimena ovat valmiit, mielekkäät tehtävät Salpavaelluksella. Sehän on vapaaehtoista maanpuolustustyötä parhaimmillaan.

Ukrainan ja Krimin tapahtumat ovat nostaneet maanpuolustuksen ajankohtaiseksi Suomessa. Nyt reserviläisyhdistyksillä on otollinen sauma, suorastaan tilaus, vetää uusia ihmisiä toimintaansa. Rauhanomainen reserviläisliikehdintä on samalla viesti yli rajojen siitä, että Suomessa ollaan hereillä, ei vähiten Salpalinjalla.

Tämän sivuston Järjestäjät-palstalle on lisätty vaelluksen järjestäjäyhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot. Heihin voivat olla yhteydessä kaikki toimitsijoiksi halukkaat, oli aie sitten liittyä niiden jäseneksi tai muuten vaan ilmaista halua olla mukana mukavassa ja valtakunnallistakin tunnustusta saaneessa toiminnassa. Myös sivuston Ruusuja ja risuja -lomakkeen kautta voi vapaaehtoisuutensa ilmaista.

Aiheesta löytyy lisää näkemystä myös täältä.

22 Salpavaellus logo

TEST