RUK:n johtajaa vaihtamassa

Kategoria: Uncategorized,Uutiset

Maasotakoulun alainen Reserviupseerikoulu Haminassa on Salpavaelluksen lähin tukija ja yhteistyökumppani puolustusvoimissa.

Vaellusjohtaja Antti Pakkanen ja varajohtaja Jukka Lappi kävivät todistamassa johtajanvaihtoa 30.1.2017 Haminassa. Eversti Markku Hutkaa kiitettiin Raja-Peten alias Petri Rajajärven valmistamalla estekivellä ja uudelle koulunjohtajalle eversti Jouko Rauhalalle tarjottiin yhteistyön kättä edelleen.

Salpavaellus ja RUK tekevät hyvää yhteistyötä paitsi vuotuisen vaellustapahtuman osalta myös ennen kaikkea reserviupseerikurssien oppilaiden opastamisessa Salpalinjaan Harjussa. Pioneerina uusi johtaja sanoi vieraita tervehtiessään, että hyvää pitää jatkaa!

Markku Hutka sai paperinpainoksi mukaansa Santahaminaan Petri Rajajärven veistämän estekiven. Sen luovuttivat Antti Pakkanen (vas) ja Jukka Lappi