Salpavaellus 2018 MPK-kursseina!

Kategoria: Uutiset

Ei pidä pelästyä! Salpavaellus 2018 toimeenpannaan 29.6 – 1.7.2018 keskuspaikkana Luumäki Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n suojeluksessa ja kursseina. Salpavaelluksen päättävän maanpuolustusjuhlan pitopaikaksi on toiveissa saada Ukko-Pekka Svinhufvudin asuintalo Kotkaniemi, historiallinen paikka. Se on tosin vielä syyskuun rakennus- ja korjaustöiden kohteena.

Uusinta uutta on, että yhdelle vielä suunnittelemattomista reiteistä järjestetään halukkaille osallistujille Ukko-Pekka -ammunta tietenkin Ukko-Pekka -perinnekiväärillä. Sen MPK:n järjestelmä mahdollistaa toteutettavaksi tarkoitukseen sopivalla, esimerkiksi metsästysampumaradalla! Asia on vielä idea-asteella. Ammuntaa harrastaneella Ukko-Pekallahan oli oma ampumarata niin Kotkaniemessä kuin Naantalin Kultarannassa.

MPK:n mukaantulo suojelijaroolin lisäksi myös järjestelyihin tuo Salpavaellukseen monia uusia kehittämismahdollisuuksia. Ensimmäisistä suuntaviivoista keskusteltiin MPK:n Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin apulaispiiripäällikön Tapio Lakelan ja Kouvolan koulutuspaikan koulutuspäällikkö Roy Ylijoen kanssa, kun tapahtumapaikkaa tiedusteltiin Luumäellä 4.9.2017.

Keskustelun yleisperiaate oli se, että MPK:n palveluista ja Salpavaellus-organisaatiosta pannaan yhteen hyvät ja toimivat osat ja lopputuloksesta saadaan entistä parempi. Salpavaelluksen johto odottaa, että MPK:n kautta voisi Salpavaellus-organisaatio täydentyä monella osaavalla ja motivoituneella toimijalla.

– Salpavaelluksen järjestäminen on kaikkinensa opastustilanteita myöten tekijöidensä johtamiskoulu; käytännön ongelmien ratkaisut joukkoja, niiden liikettä ja huoltoa koskevissa asioissa ovat johtajille valmiuden ylläpitämistä parhaimmillaan. Näin toiminta palvelee myös puolustusvoimien reserviä, vaelluksen varajohtaja Jukka Lappi muistuttaa.

MPK:n edellytys on, että Salpavaellus 2018 toteutetaan sen kursseina. Alustavasti reitit (mahdollisesti kolme eri reittiä) ovat osanottajille kukin oma kurssinsa. Vastaavasti järjestelyt ja toimeenpano toteutetaan yhtenä tai useampana kurssina jakautuen esimerkiksi opastukseen, huoltoon kuljetuksineen, liikenteenohjauksineen, muonituksineen ja ea-tehtävineen, viestintään (tiedotus / markkinointi), maanpuolustusjuhlan järjestelyyn ja yleisjohtamiseen.

Siltä osin kun kurssit palvelevat sotilaallista valmiutta, niistä asevelvolliset voivat saada korvaavia kertahausharjoitusvuorokausia.

Salpavaelluksen osanottajia, maksavia asiakkaita, MPK-viite kolhaisee oikeastaan sen verran, että ilmoittautuminen tapahtuu vuodelle 2018 MPK-järjestelmän kautta. Ne jotka eivät ole vielä kirjautuneet aiemmassa toiminnassaan MPK-järjestelmään, joutuvat sen tekemään, mutta se on pienen pieni vaiva. Netin kauttahan Salpavaellukselle on ilmoittauduttu jo muutenkin monta vuotta.

Osanottomaksun osalta MPK tuo helpotusta sen verran, että osanottomaksusta tulee lasku; aiemmin se piti hoitaa Salpavaellukselle oma-aloitteisesti. MPK ja Salpavaellus jakavat osanottomaksun tuoton kummankin todellisten kulujen mukaan. Voittoa ei kumpikaan osapuoli tavoittele.

Yksityiskohdat tarkentuvat syksyn kuluessa. Tietoa Salpavaelluksesta ja sen ensi vuoden toteutuksesta päivitellään täällä salpavaellus.net –sivustolla sitä mukana kun tiedotettavaa syntyy.

Vie kursori kuvan päälle ja klikkaa siihen ilmestyvästä punaisesta pallosta saadaksesi kuvan suuremmaksi!


Salpavaelluksen ja MPK:n edustajat piipahtivat Luumäen tiedustelumatkallaan myös Salpalinjalla.

Apulaispiiripäällikkö Tapio Lakela (vas) ja Kouvolan koulutuspaikan koulutuspäällikkö Roy Ylijoki tutustuivat Salpavaellus-organisaatioon Luumäellä.

Kotkaniemessä varttunut Ukko-pekka Svinhufvudin pojanpoika, Luumäen kirkkoherra Heikki Svinhufvud (oik) kertoi muun muassa Salpavaelluksen ja MPK:n edustajille Kotkaniemi-historiaa.


Kotkaniemen päärakennuksen ja puutarhan välisessä rinteessä olisi ollut oiva paikka maanpuolustusjuhlalle Salpavaelluksen päätteeksi. Viherrakentaja ei anna paikalle lupaa vielä ensi kesäksi. Nyt tutkitaan rakennuksen, kuvassa oikean päädyn etupihaa.


Toteutuessaan maanpuolustusjuhla 2018 Kotkaniemessä, vaeltajille ja yleisölle avautuu maisema Kivijärvelle.

Ammunta oli Ukko-Pekan harrastus, josta kertoo muistolaatta Kotkaniemessä.