Osanottomaksuilla katetaan kulut. Voittoa Salpavaellus sen paremin kuin MPK ei tavoittele. 

Salpavaelluksen 2018 rahaliikenne osanottomaksuineen tapahtuu MPK:n järjestelmän kautta. Osanottomaksut pystytään osin MPK-yhteistyön ansiosta pitämään vuoden 2017 tasolla. MPK-järjestelmässä osanottomaksut laskutetaan kultakin osanottajalta erikseen, lapsien osalta tietysti vanhempien kanssa samassa laskussa. Laskun eräpäivä on hieman ennen vaellusta. Näitäkin tietoja tarkennellaan tuonnempana.

 

Salpavaelluksen logo on ollut perusilmeeltään samanlainen alusta, vuodesta 1994 asti. Sen on suunnitellut Mikko Ranki Haminasta. Pysyvää nimenomaan vaellustunnuksessa ovat olleet estekivisymbolit ja Salpavaellus-sana. Päiväykset tietysti ovat muuttuneet ja tapahtumakerrat. Keskiosan pohjaväri on määräytynyt kulloisenkin suojelijan pääväristä. Suojelijan tunnus on oikeassa alareunassa. Alkuvuosina ei ollut internet-osoitetta, joka on lisätty alareunaan 2000-luvun alussa. Paikkakuntien joukkoon liitettiin Lappeenranta, kun Ylämaa liittyi siihen. Ja nythän Lappeenranta on ollut vaelluspaikkakuntana jo muutenkin kuin vain entisen Ylämaan kunnan alueella.