Osanottomaksuilla katetaan kulut

Salpavaelluksen menot katetaan pelkästään vaeltajilta perittävällä osanottomaksulla. Muita tuloja vaelluksella ei ole. Puolustusvoimien kalusto- ja materiaalituki edellyttää, että vaellus ei edes voi tuottaa voittoa. Viimeisen kolmen vuoden aikana vaelluksen taloutta on onneksi voitu tukea pienellä RUK-opastusten tuotolla, jonka vaellusoppaiden vapaaehtoinen suuri työ on mahdollistanut. Sillä on voitu maksaa se osa kuluista, joihin osanottamaksut eivät ole riittäneet.

Esimerkkinä vuoden 2014 vaelluksen (200 vaeltajaa) toteutuneen tilinpäätöksen mukaan valtaosa eli 70 prosenttia tuloista meni vaelluksen ruokakulujen (vaeltajat ja toimitsijat) kattamiseen!

Vaeltajien kuljetukset lohkaisivat tuloista 15 prosenttia. Vuokrien ja vakuutusten osuus oli noin kymmenen prosenttia. Vaeltajille jaettava pikkumateriaali ja muut hajaerät nielivät noin viisi prosenttia tuloista. Huomattakoon, että muihin kuluihin sisältyy myös markkinointiin ja tiedotukseen yhteensä käytetyt vajaat 200 euroa! Eli kaikki työ tehdään vapaaehtoisena maanpuolustustyönä, talkoilla.

Lasten (alle 15 v) osanottomaksut ovat noin puolet aikuisen hinnasta, vaikka suurimmassa menoerässä ruoassa muonittaja ei tunne lasten annoksia. Silti vaellus haluaa tukea perheiden osallistumista tapahtumaan.

Myös ryhmiä kannustetaan ryhmäedulla mukaan. 

Salpavaellus tarjoaa ryhmille mahdollisuuden omaan oppaaseen ja telttakuntaan! Sitä ei aiemmin ole voitu pienille ryhmille luvata; opastusryhmään on pitänyt sijoittaa myös vieraita ihmisiä. Kun vaellukselle ilmoittautuu vähintään 11 hengen ryhmä, maksaa se osanottomaksun kymmenestä hengestä. Yhden hengen maksualennuksen lisäksi ryhmä saa siis oman oppaan ja ryhmä on myös riittävän iso yöpymään omassa puolijoukkueteltassa.

Reittikohtaiset osanottomaksujen hinnat näkyvät kunkin reittiselostuksen yhteydessä.

 

Salpavaelluksella ei ole niin kiire, etteikö kaksi kertaa päivässä ehtisi myös kahvit nauttia! Kuva Terho Ahonen / Salpavaellus 2008