Vuoden 2021  reitit

SALPAVAELLUS POLKUPYÖRILLÄ

Reitin kuvaus

Polkupyörillä tapahtuva Salpavaellus alkaa Skinnarilasta Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston (LUT) parkkipaikalta. Matkan alussa tutustutaan Skinnarilassa kaupunkiympäristössä oleviin Salpalinjan kohteisiin.

Rutolassa tutustumiskohteina on toinen kahdesta Salpalinjalla valmiiksi saadusta luolasta, vanhan Mikkelintien varteen rakennetut teräsbetonikorsut ja korsujen edessä olevat kiviesteet ja panssarikaivanto.

Rutolasta matka jatkuu VT13 vartta Iitiän kylään. Siellä vierailukohteina on Salpalinjalle syvyyttä tuonut taka-asema. Taka-asemassa tutustutaan maan päälle kaivetun pallokorsun rakenteisiin, panssarikaivantoon, taisteluhautaan ja maastossa olevaan pallokorsuun.

Iitiästä Juvolaan siirryttäessä matkan varrelle jää vuonna 1913 Pietarin suojaksi rakennettuja puolustusasemia. Tutustumme yhteen puolustusasemaan.

Tsaarin ajan asemista vaellus jatkuu Juvolaan, missä on linnoitustykistön betonirakenteiset tuliasemat. Tuliasemissa oli paikka neljälle 280 mm mörssärille, joilla oli tarkoitus tukea Rutolan suunnassa Salpalinjalla käytäviä taisteluja.

Juvolasta reitti kulkee taka-aseman kautta vanhaa Lemintietä Kärenkylään ja edelleen polku-uraa pitkin Kärjenlammen rannalla olevalle reserviläisjärjestöjen Salpamajalle. Salpamajan ympäristössä on konekiväärikorsu, josta on ampumasektori kahteen suuntaan sekä panssarivaunun tornista tehty teräspesäke. Nähtävillä on myös kesken jäänyt kallioon räjäytetty korsun kuoppa.

Salpamajalta siirrytään salpalinjan vartta ”vanhinta Mikkelintietä” Myllylammen rannalla olevalle ylivientilaitokselle, jonka kautta tukkeja siirrettiin Saimaan vesistöstä Kymijoen vesistöön Kotkan sahojen tarpeisiin. Ylivientilaitoksen läheisyydessä on toinen Salpalinjan valmiiksi rakennetuista luolista, v. 39 estekivilinjaa, Salpalinjan aikaista (v. 41) estekivilinjaa, estekivilouhos ja aikataulun salliessa mahdollisuus tutustua Myllylammen rannassa olevaan hirsiseen panssariestelinjaan.

Paluumatkalla Rutolasta Skinnarilaan tutustutaan Tilsalantien varrella Salpalinjan etuasemaan sekä Ruoholammen ja Uus-lavolan välissä olevaan konekivääri ja tykkikorsuun.

Pyöräiltävän reitin pituus on noin 35 km.

Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n koulutuskalenterin kautta
Tapahtuman kalenterista myös lisätietoa polkupyörien lainaamisesta.